Japanese Step Tansu

Japanese Antique Kaidan (Step) Tansu Chest.

Item No. 0/19596
Material Keyaki & Sugi
Age Meiji are; 1868-1912
Size W 61” D 31.5” H 71”
Price

SOLD.

Small [6E70075F-B4B1-4748-92C8-7D5DB69F4970

(more…)